Việt Thành

Bùi Việt Thành - CV

 • thanhbv.136@gmail.com
 • 0972278135

GIỚI THIỆU

Mục tiêu trở thành quản lý vùng nhãn hàng

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên đào tạo bán hàngCông ty cổ phần thế giới số Trần Anh

  Đào tạo nhân viên về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy định quy trình bán hàng của công ty.
  Kiểm tra, đánh giá định kỳ nhân viên.

 • Quản lý siêu thịCông ty cổ phần thế giới số Trần Anh

  Quản lý siêu thị điện máy – ngành hàng điện lạnh gia dụng. Quẩn lý doanh số, phân chia doanh số cho từng nv, theo dõi để đạt doanh số đề ra,
  Quản lý nhân viên về công ca, giờ làm, lương thưởng. Thực hiện công việc Marketing của siêu thị.

 • Quản lý cửa hàngCông ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPTSHOP

  Quản lý cửa hàng bán lẻ FPTSHOP. Quẩn lý doanh số, phân chia doanh số cho từng nv, theo dõi để đạt doanh số đề ra,
  Quản lý nhân viên về công ca, giờ làm, lương thưởng. Thực hiện công việc Marketing của cửa hàng.

Trình độ học vấn
 • 4Đại Học Thương mại

  Tốt nghiệp loại Khá

Các kỹ năng
 • Quản lý
  90%
 • Đào tạo
  95%
 • Kiểm tra, đánh giá
  90%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×