Trần Tấn Đạt

Thương mại điện tử

  • trantandat03dt@gmail.com
  • 0868400118

GIỚI THIỆU

Thương mại điện tử
Marketing

Trình độ học vấn
  • 1Đại học Công Nghiệp TP HCM

    GPA hiện tại: 3.07/4.0

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×