Thúy Hồng

Tìm việc

 • hongtram0000000@gmail.com
 • 0906254213

GIỚI THIỆU

Lâu Dài, ổn định

Kinh nghiệm làm việc
 • Thủ khTNHH CHANGYANG VIỆT NAM

  Theo dõi lên giấy tờ xuất nhập hóa
  Thu mua hàng hóa khi cần
  Kiểm tra lập báo biểu hàng tồn kho mõi ngày..báo cáo thống kê dữ liệu mõi ngày.
  Theo dõi cont về xuống hàg nhập kho.

Trình độ học vấn
 • 3Cao Đẳng KTKT TPHCM
Danh hiệu & Giải thưởng
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×