thaolanh

Tuyển dụng nhân sự

  • thaolanhvo@gmail.com
  • 0378803381

GIỚI THIỆU

Tuyển dụng thường xuyên đa dạng các vị trí của các khách hàng lớn như SAMSUNG, ELECTROLUX, HERBALIFE, ABBOTT.

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×