TẠ THÀNH THÁI

ĐƠN ỨNG TUYỂN

 • tathanhthai159753@gmail.com
 • 0397115611

GIỚI THIỆU

Ngắn hạn: Trở thành một nhân viên có năng lực tốt trong lĩnh vực đào tạo và quản lý nhân sự
Trung hạn: Phát triển cao hơn trong lĩnh vực đào tạo ( Supervisor, Manager, Leader…)
Dài hạn: Trở thành một Mentor hoặc Master trong lĩnh vực nhân sự

Kinh nghiệm làm việc
 • TrainerRealme Việt Nam

  – Training kiến thức sản phẩm
  – Chịu trách nhiệm quản lý PGs/PBs
  – Xây dựng chương trình đào tạo
  – Hướng dẫn quan hệ khách hàng tại điểm bán

Trình độ học vấn
 • 4Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Danh hiệu & Giải thưởng
Các kỹ năng
 • Training
  %
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×