Tạ Cao Thắng

Hồ sơ cá nhân

  • caothang.ict@gmail.com
  • 0906649525

GIỚI THIỆU

Tìm kiếm cơ hội việc làm để phát triển bản thân và gắn bó lâu dài

Trình độ học vấn
  • 3Cao đẳng Lý Tự Trọng
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×