Phan Trang

Mong muốn kiếm những ngành nghề liên quan đến Sale

  • phanthikieutrang1210@gmail.com
  • 0377542155

GIỚI THIỆU

Hướng đến phát triển mọi khía cạnh của bản thân và tăng trưởng trong tương lai

Trình độ học vấn
  • 4Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính Hồ Chí Minh
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×