Phan Thanh Đồng

CV xin việc

 • kudoshjn29@gmail.com
 • 0326320282

GIỚI THIỆU

Phát triển bản thân

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên Kinh doanhNhà máy Đúc Veam

  Liên hệ khách hàng
  Lên kế hoạch xuất hàng
  Làm thủ tục Hải quan
  Làm các giấy tờ xuất hàng khỏi kho
  Diều độ kế hoạch hàng hóa

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×