Phan Minh Nhựt

Xin việc làm

  • phanminhnhut0303@gmail.com
  • 0706399499

GIỚI THIỆU

PG

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên hỗ trợ kinh doanhHomeCredit VN

    Hỗ trợ cửa hàng giới thiệu sản phẩm và làm hồ sơ trả góp

Trình độ học vấn
  • 0THPT Trường Xuân

    12/12

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×