Phạm Tuấn Em

Ổn Định và Phát Triển

  • phamtuanemkg1995@gmail.com
  • 0397454924

GIỚI THIỆU

Ổn định Phát Triển lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
Trình độ học vấn
  • 4ĐẠI HỌC CẦN THƠ
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×