Phạm Quang Huy

Đăng Ký Việc Làm

  • pham.quanghuy1609@gmail.com
  • 0818957574

GIỚI THIỆU

Phát triển bản thân nâng cao kĩ năng

Kinh nghiệm làm việc
  • Bán HàngTGDD

    Bán hàng tư vấn SP

Trình độ học vấn
  • 3Sư phạm
Các kỹ năng
  • Tư Vấn Giới thiệu Sản Phẩm
    70%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×