PHẠM NGỌC THANH THẢO

NHÂN VIÊN TƯ VẤN

 • pnththao202@gmail.com
 • 0707616097

GIỚI THIỆU

Ngắn hạn: Trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu công việc sẽ học hỏi tất cả kiến thức liên quan, nâng cao chuyên môn để giúp công ty đem về sự hài lòng của khách hàng tăng 10% so với quý trước

Dài hạn: Tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm.
Kết hợp với việc tạo dựng các mối quan hệ giúp Công ty phát triển, giúp bản thân có thêm kinh nghiệm, đồng thời tiếp thu những kiến thức nâng cao, chuyên sâu để phục
vụ cho công việc và cơ hội thăng tiến trong tương lai

Trình độ học vấn
 • 3CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

  CHỨNG CHỈ
  Công nghệ thông tin cơ bản Trung tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên
  HOẠT ĐỘNG KHÁC
  Tham gia Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo cần thiết” của Vietnam Digital 4.0 Launcher
  Tham gia Khóa học “Kỹ năng thể hiện bản thân” của Vietnam Digital 4.0 Launcher cấp

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×