Phạm Minh Đại

Nhân viên Đào Tạo

 • phaminhdai1996@gmail.com
 • 0968006091

GIỚI THIỆU

Áp dụng các kiến thức và kĩ năng để vận dụng vào công việc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng nhân sự

Kinh nghiệm làm việc
 • Trainerrealme Việt Nam

  Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo kiến thức và kĩ năng cho đội ngũ bán hàng
  Tổ chức các hoạt động thi đua để nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân sự

Trình độ học vấn
 • 4Học Vuenen Báo Chí và Tuyễn Truyền

  Top 3 Khóa Luận tốt nghiệp

Các kỹ năng
 • Thuyết trình
  90%
 • Tin học văn phòng
  70%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×