Phạm Đức Phương

Phạm Đức Phương

  • phamducphuong99@gmail.com
  • 0941391706

GIỚI THIỆU

Muốn tìm kiếm một công việc có thể phát triển bản thân và gắn bó lâu dài.
Môi trường làm việc có thể thăng tiến.

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×