Nhut Tu

Hồ sơ Phùng Nhựt Tú

  • pnt170187@gmail.com
  • 0977263588

GIỚI THIỆU

Làm nhân viên hành chính, nổ lực 3 năm tới làm được trưởng phòng HCNS

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viênTài chính FE

    Nhân viên sale tài chính

Trình độ học vấn
  • 1Hutech2011

    Tốt nghiệp cử nhân kinh tế
    Chuyên ngành kế toán tài chính

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×