Nguyễn thị như

Xin ứng tuyển

  • tuyennhu2403@gmail.com
  • 0868306000

GIỚI THIỆU

Mang những kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế để phục vụ khách hàng nột cách tốt nhất. Từ đó đem lại hình ảnh tốt nhất cho công tu

Trình độ học vấn
  • 3
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×