Nguyễn Thành Việt

Quản lý

 • thanhviet6692@gmail.com
 • +84984794713

GIỚI THIỆU

– Có cơ hội để làm nhân viên cấp cao.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản lý cửa hàngThế giới di động

  – Triển khai MKT và duy trì hình ảnh cửa hàng đúng quy định công ty đề ra.
  – Huấn luyện đội ngũ nhân viên liên tục đảm bảo đủ kĩ năng chốt sale bán hàng.
  – Làm báo cáo hàng ngày và hàng tuần về tình hình kinh doanh .
  – Đảm bảo doanh thu và các ngành hàng đạt được KPI công ty đề ra .
  – Chăm sóc khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ

 • Quản lý cửa hàngThe coffee house

  – Triển khai MKT và duy trì hình ảnh cửa hàng đúng quy định công ty đè ra.
  – Huấn luyện đội ngũ nhân viên liên tục đảm bảo đủ kĩ năng chốt sale bán hàng.
  – Quản lý hàng hóa và máy móc thiết bị ở cửa hàng .
  – Làm báo cáo hàng ngày và hàng tuần về tình hình kinh doanh .
  – Đảm bảo doanh thu và các ngành hàng đạt được KPI công ty đề ra .
  – Chăm sóc khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ .
  – Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu và đảm bảo VSATTP.

Trình độ học vấn
 • 4Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×