Nguyễn Thanh Toàn

CV

  • thanhtoan10102002@gmail.com
  • 0857646819

GIỚI THIỆU

Làm nhân viên với mức thu nhập vừa đủ

Trình độ học vấn
  • 3Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Các kỹ năng
  • Có kỹ năng về phần mềm trên laptop lẫn điện thoại
    90%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×