Nguyễn Phan Gia Ny

Thông tin của Ny

  • nguyenphangiany@gmail.com
  • 0822074332

GIỚI THIỆU

Có công việc ổn định lâu dài

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×