Nguyễn Ngọc Kha

đơn ứng tuyển

  • khanguyen.17092003@gmail.com
  • 0987005056

GIỚI THIỆU

chưa có

Trình độ học vấn
  • 0THPT Sào Nam
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×