Nguyễn Ngọc Hân

Ứng tuyển nhân viên bán hàng

  • ngochan311997@gmail.com
  • 0336542848

GIỚI THIỆU

Phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra học hỏi nâng cao kiến thức để càng lúc càng hiểu rõ và vững chắc hơn trong công việc được thăng cấp trong việc

Kinh nghiệm làm việc
  • Sắp xếp chưng bày kệ quầy hàng tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Trình độ học vấn
  • 1

    Nhân viên phong trào sôi nổi nhân viên chăm chỉ

Các kỹ năng
  • Giao tiếp
    %
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×