Nguyễn Ngọc Anh

CV xin việc

  • nguyenngocanh0805@gmail.com
  • 0935920575

GIỚI THIỆU

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong công việc

Trình độ học vấn
  • 4Đại học Ngân Hàng
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×