Nguyễn Đình Thành Đạt

CV Nhân viên kinh doanh

  • nguyendinhthanhdat03051999@gmail.com
  • 0795587773

GIỚI THIỆU

Trở thành một nhà kinh doanh thành đạt

Trình độ học vấn
  • 3Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×