Nguyễn An Khang

Ứng Tuyển PG

  • khanghi969@gmail.com
  • 0984307496

GIỚI THIỆU

Thăng tiến trong công việc

Kinh nghiệm làm việc
  • QlMWG

    Quản lý cửa hàng

Trình độ học vấn
  • 1

    Quản lý 4 năm tại Công Ty C0 TGDĐ

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×