Lý Hoàng Vốn

Hồ sơ ứng tuyển

  • mwg11946@gmail.com
  • 0915402434

GIỚI THIỆU

Chuyên viên tư vấn bán hàng

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viênVivo

    Tư vấn smartphone

Trình độ học vấn
  • 1
Các kỹ năng
  • Tư vấn
    %
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×