Khuong Nguyen

Hồ sơ tìm việc làm Samsung

  • khuongnt17@uef.edu.vn
  • 0337283788

GIỚI THIỆU

Định hướng phát triển lâu dài

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×