Huathichen

Hồ sơ xin việc làm

  • huathichen72@gmail.com
  • 0587274701

GIỚI THIỆU

Làm để có thêm kiến thức, kinh nghiệm
Làm để có công ăn việc lm ổn định

Trình độ học vấn
  • 1
Các kỹ năng
  • Tin học
    80%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×