Dương Quốc Trung

CV_Nhân viên Sale_Dương Quốc Trung

  • duongquoctrung02111999@gmail.com
  • 0794490850

GIỚI THIỆU

Mục tiêu ngắn hạn: Được áp dụng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt công việc. Đồng thời được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với mọi người để nâng cao kỹ năng.
Mục tiêu dài hạn: Có cơ hội thăng tiếng thành nhân viên cấp cao.

Kinh nghiệm làm việc
Trình độ học vấn
  • 4Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

    – Tham gia hoạt động Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tư vấn tuyển sinh của Đoàn trường và được đánh giá là thành viên tích cực.

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×