DinhNguyen

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  • dinh.nguyenthi@interdist.com.vn
  • 0909756054

GIỚI THIỆU

THÍCH GIAO TIẾP,THÍCH LƯƠNG CAO

Kinh nghiệm làm việc
  • NV BÁN HÀNGSAMSUNG
    2021

    NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Trình độ học vấn
  • THPTXUÂN PHƯƠNG

    TỐT NGHỆP

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×