091 733 73 20 81 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

TuyendungInterdist

[Mini Game] LAN TỎA VIỆC LÀM – NHẬN LỘC ĐẦU NĂM

Nhằm lan tỏa công việc tại Interdist đến với cộng đồng, nay BGĐ Công ty Interdist phát động chương trình “LAN TỎA VIỆC LÀM – NHẬN LỘC ĐẦU NĂM” đến tất cả các bạn hiện đang là nhân viên của công ty Interdist.  Chương trình như sau: Hình thức:          Mini Game – Nhân Quà […]