091 733 73 20 81 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Nam cao từ 1m70/ Nữ cao từ 1m60 trở lên là lợi thế