091 733 73 20 81 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Dịch vụ

DỊCH VỤ

Với thế mạnh hơn 21 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG và Bán lẻ, Interdist có sự am hiểu sâu sắc về thị trường, ngành nghề, cách thức vận hành doanh nghiệp và quản lý nhân sự trong ngành Bán lẻ để đạt mục tiêu kinh doanh.

Dịch vụ đào tạo và tư vấn cấp cao

- Khóa học MT (Mindfulness-based Transformation) at work & MT for life

- Kỹ năng quản lý

- Đào tạo giảng viên nội bộ (train the trainer)

- Làm chủ năng lực giao tiếp chuyên nghiệp

- Kỹ năng quản lý và giải pháp triển khai về Phân Phối và Bán Hàng

Dịch vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự ngành Bán Lẻ

- Lập kế hoạch tuyển dụng và lập ngân sách

- Quy trình phỏng vấn và lựa chọn có nguyên tắc và tiêu chuẩn để mang đến đúng người, đúng năng lực, kỹ năng và thái độ phù hợp với tính chất công việc và ngành nghề khách hàng

- Thiết kế cơ cấu tổ chức tối ưu và cải thiện năng lực bán hàng

- Tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động

- Đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển nhân viên

- Quản lý công việc hiệu quả

- Thu hút và duy trì đội ngũ nhân tài

- Chi trả lương thưởng và chế độ phúc lợi

- Hòa giải trong tình huống xung đột (cấp trên & cấp dưới), các vấn đề đồng nghiệp

Các dịch vụ về trade marketing

+ Chấm điểm trưng bày (Merchandising)

+ Khuyến mãi, trả thưởng (Consumer Promotion)

+ Kích hoạt tại điểm bán (POS Activation)

#1

Đối Tác tốt nhất của Tập đoàn Samsung 2017

95%

nhân viên hài lòng, gắn kết với công ty

2000+

Nhân viên trên toàn quốc

200+

khách hàng là tập đoàn đa quốc gia

Yêu cầu dịch vụ