Trương Quang Hiền

Hien’Profile

 • qhtruong95@gmail.com
 • 0901094592

GIỚI THIỆU

Hướng đến sự ổn định và mu cầu thăng tiến trong tương lai.Ổn định trong tài chính,công việc và trở thành một phần của sự phát triển,thành công của công ty.Học hỏi thêm nhiều kỹ năng và phát triển con người để trở thành một người có ích cho xã hội.

Kinh nghiệm làm việc
 • SUPPedro

  Thăng từ vị trí Sale-Cashier và từ Cashier-Sup Trong vòng 16 tháng làm việc.
  -Bán Hàng
  -Chăm Sóc khách hàng
  -Thu Ngân
  -Quản Lý Nhân Sự

Trình độ học vấn
 • 3HUTECH
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×