Trương Nguyễn Đăng Khoa

Thực tập sinh

  • tndkhoa.c4nvt@gmail.com
  • 0393892049

GIỚI THIỆU

Tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp, cống hiến khả năng, thể hiện bản thân,

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×