Trần Trương Thiên Hào

Chuyên Viên Đào Tạo

  • trantruongthienhao@gmail.com
  • 0345681614

GIỚI THIỆU

Đối với mục tiêu ngắn hạn, tôi muốn bản thân có thể sử dụng được hết các kỹ năng đã có trong công việc và có thể phát triển các kỹ năng cá nhân tốt hơn để mang lại hiệu suất công việc tốt hơn.
Đối với kế hoạch dài hạn, tôi muốn có thể có được sự tin tưởng và tín nhiệm để có thể nhận được các vị trí công việc cao hơn. Tôi tự tin rằng mình có thể giúp bản thân hoàn thành những mục tiêu này.
Tôi luôn quan điểm rằng “Mối người đều có 24h mỗi ngày. Nếu một ngày bạn không làm được gì và không học được gì thì bạn chẳng khác nào con heo chỉ biết ăn và ngủ.”

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×