Thành Kim

Thông tin cá nhân

  • nguyenkthanh03@gmail.com
  • 0987492607

GIỚI THIỆU

Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, được trau dồi thêm để bản thân được phát triển hoàn thiện hơn

Trình độ học vấn
  • 4Đại học Cần Thơ

    Tốt nghiệp đại học Cần Thơ chuyên ngành Hệ thống thông tin, xếp loại giỏi

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×