Nguyễn Thị Huệ Thi

Ứng Tuyển nhân viên bán Hàng samsung

  • banhtao1991@gmail.com
  • 0368742734

GIỚI THIỆU

Phát triển và vươn xa

Trình độ học vấn
  • 1
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×