Nguyễn Tấn Đạt

Nhân viên tư vấn & bán hàng

  • datn9790@gmail.com
  • 0777589083

GIỚI THIỆU

Nhân viên tư vấn bán hàng

Trình độ học vấn
  • 0Tôn Thất Tùng
Các kỹ năng
  • Giao tiếp tốt, chịu khó tiếp thu và học hỏi
    %
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×