Nguyễn Hoàng Phương

Đơn Xin Việc

 • nguyenhoangphuong291168934@gmail.com
 • 0333352857

GIỚI THIỆU

Tìm kiếm công việc lâu dài
Sale và FNB

Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ LýCông ty CP TM Bách Hóa Xanh

  – Các nghiệp vụ của quản lý
  – Đặt hàng/kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng
  – Xếp ca và phân bổ nhân sự trong ca
  – Vận hành cửa hàng
  – Thu/chi tại cửa hàng
  – Hỗ trợ nhân viên tư vấn và thu ngân
  – Hỗ trợ khách hàng
  – Lập báo cáo mỗi ngày

Trình độ học vấn
 • 0THPT Tây Ninh
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×