Nguyễn Hòa

.Nguyễn Danh Hòa - xin ứng tuyển

  • hoarobin97@gmail.com
  • 0969687524

GIỚI THIỆU

– Dựa vào những kỹ năng và vốn kiến thức sẵn có để áp dụng vào các vị trí trong công việc;
– Sẵn sàng học hỏi và luôn đặt ra kế hoạch, mục tiêu để thành thạo công việc nhằm hướng đến những cơ hội thăng tiến xa hơn;
– Trong quá trình làm việc luôn hướng đến những lợi ích của công ty, đơn vị làm việc để cùng nhau phát triển.

Trình độ học vấn
  • 4Đại học công nghiệp Việt Nam - Hungary
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×