ngocanh

CV XIN VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  • anhnn1108@gmail.com
  • 0336921357

GIỚI THIỆU

TÌM MỘT CÔNG VIỆC PHÙ HỢ VỚI BẢN THÂN
PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƯỢC MỘT VỊ TRÍ VÀ MỘT MỨC LƯƠNG MÀ MÌNH MONG MUỐN

Trình độ học vấn
  • 0THPT TỨ KÌ

    ĐẠT HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN TRONG CUỘC THI CẤP TỈNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×