Ngọc Hậu

Chuyên viên tư vấn

  • phamn9941@gmail.com
  • 0396207361

GIỚI THIỆU

Mong muốn trở thành một trong những nhân viên chủ chốt để mang lại
những giải pháp tối ưu cho công ty. Đồng thời, tôi muốn được nâng cao trình
độ chuyên môn và năng lực nghề nghiệp thông qua môi trường làm việc
chuyên nghiệp của công ty.

Trình độ học vấn
  • 3FPT
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×