Hương Nguyễn

Nguyễn Thị Thanh Hương

 • huongntt009@gmail.com
 • 0933282420

GIỚI THIỆU

Có 1 công việc ổn định. Trở thành nhân vien xuất sắc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Rèn luyện kỹ năng xử lý công việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác.
Có cơ hội được làm quản lý cấp cao.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản lý PGCông Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài

  1. Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo PG.
  2. Quản lý và triển khai công việc của PG tại các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công theo kế hoạch của Công ty.
  3. Giám sát và hỗ trợ các hoạt động của PG trong quá trình làm việc.
  4. Nhận doanh số từ công ty và chia doanh số cho các nhân viên PG trong team
  5. Kết hợp với bộ phận Sale để đảm bảo đầy đủ hàng hóa cho PG bán hàng.
  6. Kết hợp với bộ phận Training thường xuyên kiểm tra và đào tạo KTSP và kỹ năng bán hàng của PG
  7. Tổng hợp và báo cáo hoạt động, kết quả bán hàng hàng ngày của PG cho người quản lý
  8. Triển khai các hoạt động, hỗ trợ các event khi có yêu cầu.
  9. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của team trên địa bàn phụ trách
  10. Đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên PG của team để đảm bảo yêu cầu về việc quảng bá hình ảnh sản phẩm, chăm sóc khách hàng và thúc đẩy hoạt động bán hàng
  11. Tạo mối quan hệ tốt với chủ/ quản lý các địa lý trong khu vực phụ trách.
  12. Quản lý hình ảnh thương hiệu
  – Đảm bảo quầy kệ khu vực trưng bày luôn luôn sạch sẽ theo quy chuẩn 5S: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.
  – Hàng hóa sản phẩm trưng bày theo đúng tiêu chuẩn, quy định trong suốt thời gian mở cửa.
  – Thường xuyên tiến hành việc thăm dò thị trường và cập nhật báo báo lại cho cấp trên.
  – So sánh giá của đối thủ và chất lượng sản phẩm, đề xuất các giải pháp cạnh tranh hợp lý.

 • Quản lý PGCông Ty Cổ Phần Hội Tụ Thông Minh

  1. Tuyển dụng và đào tạo PG.
  2. Quản lý và triển khai công việc của PG tại các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công theo kế hoạch của Công ty.
  3. Giám sát và hỗ trợ các hoạt động của PG trong quá trình làm việc.
  4. Nhận doanh số từ công ty và chia doanh số cho các nhân viên PG trong team
  5. Kết hợp với bộ phận Sale để đảm bảo đầy đủ hàng hóa cho PG bán hàng.
  6. Kết hợp với bộ phận Training thường xuyên kiểm tra và đào tạo KTSP và kỹ năng bán hàng của PG
  7. Tổng hợp và báo cáo hoạt động, kết quả bán hàng hàng ngày của PG cho người quản lý
  8. Triển khai các hoạt động, hỗ trợ các event khi có yêu cầu.
  9. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của team trên địa bàn phụ trách
  10. Đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên PG của team để đảm bảo yêu cầu về việc quảng bá hình ảnh sản phẩm, chăm sóc khách hàng và thúc đẩy hoạt động bán hàng
  11. Tạo mối quan hệ tốt với chủ/ quản lý các địa lý trong khu vực phụ trách.
  12. Quản lý hình ảnh thương hiệu
  – Đảm bảo quầy kệ khu vực trưng bày luôn luôn sạch sẽ theo quy chuẩn 5S: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.
  – Hàng hóa sản phẩm trưng bày theo đúng tiêu chuẩn, quy định trong suốt thời gian mở cửa.
  – Thường xuyên tiến hành việc thăm dò thị trường và cập nhật báo báo lại cho cấp trên.
  – So sánh giá của đối thủ và chất lượng sản phẩm, đề xuất các giải pháp cạnh tranh hợp lý.

Trình độ học vấn
 • 2TH Kinh Tế Kỹ Thuật
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×