Hoanmy2208

Ứng cử Tuyển dụng

  • tai246810hoan@gmail.com
  • 0903307462

GIỚI THIỆU

làm hết khả năng mình có và công việc đã lựa chọn

Kinh nghiệm làm việc
  • tổ trưởnghệ thông đê núi

    Tổ trưởng điều hành nhân viên, order, giao lưu khách hàng

Trình độ học vấn
  • 4Đại học Nguyễn Tất Thành
Các kỹ năng
  • Giao lưu , tư vấn, chăm sóc
    8%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×